بلوك باران پنجشنبه مازندران هواشناسی استان مازندران

بلوك: باران پنجشنبه مازندران هواشناسی استان مازندران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی رژیم غذایی موجب کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان می شود

محققان با بررسی ارتباط سه رژیم غذایی متفاوت و ریسک کم کردن شنوایی دریافتند رژیم غذایی سالم با کم کردن خطر کم شدن شنوایی در زنان مرتبط است. 

رژیم غذایی موجب کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان می شود

رژیم غذایی موجب کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان می شود

عبارات مهم : تغذیه

محققان با بررسی ارتباط سه رژیم غذایی متفاوت و ریسک کم کردن شنوایی دریافتند رژیم غذایی سالم با کم کردن خطر کم شدن شنوایی در زنان مرتبط هست.

به گزارش مهر، بعضی مطالعات نشان می دهند که رژیم غذایی ممکن است بر ریسک کم کردن شنوایی تاثیر داشته باشد. در مطالعات قبلی هم به بررسی این رابطه پرداخته شده است است ولی ارتباط آن همچنان نامشخص بود.

در مطالعه تازه به وسیله محققان بیمارستان زنان و بریگام، محققان رابطه بین سه رژیم غذایی متفاوت را با ریسک مبتلا شدن به کم کردن شنوایی در ۷۰,۹۶۶ زن که مدت ۲۲ سال تحت نظر بودند بررسی کردند: رژیم غذایی مدیترانه ای جایگزین (AMED)، شیوه های تغذیه ای توقف فشارخون اوج (DASH)، و شاخص تغذیه سالم جایگزین ۲۰۱۰ (AHEI-۲۰۱۰).

رژیم غذایی موجب کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان می شود

نتایج نشان داد داشتن یک رژیم غذایی سالم با کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان مرتبط است.

«شارون کورهان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تغذیه خوب در سلامت عمومی بدن تاثیر مهمی دارد و حتی در کم کردن ریسک کم شدن شنوایی هم سودمند است.»

محققان با بررسی ارتباط سه رژیم غذایی متفاوت و ریسک کم کردن شنوایی دریافتند رژیم غذایی سالم با کم کردن خطر کم شدن شنوایی در زنان مرتبط است. 

محققان اطلاعات مشروحی از رژیم غذایی زنان را هر چهار سال یکبار بررسی کرده و دریافتند زنانی که رژیم غذایی ارزش شباهت بیشتری با الگوهای رژیم غذایی AMED یا DASH داشت حدود ۳۰ درصد کمتر با ریسک کم کردن شنوایی میانگین یا شدید مواجه بودند.

همچنین محققان مشاهده کردند زنانی که الگوی تغذیه ای ارزش زیاد شبیه به AHEI-۲۰۱۰ بود کم کردن ریسک کم شدن شنوایی حتی بیش از ۳۰ درصد بود.

رژیم غذایی AMED مشمول بر روغن زیتون خام و تصفیه نشده، غلات، حبوبات، سبزیجات، میوه، مغزیجات آجیلی، و ماهی هست. رژیم غذایی DASH سرشار از میوه و سبزیجات و لبنیات کم چرب بوده و میزان سدیم آن پایین هست. رژیم غذایی AHEI-۲۰۱۰دارای مولفه های مشابه با دو رژیم غذایی دیگر است.

رژیم غذایی موجب کم کردن ریسک کم شدن شنوایی در زنان می شود

محققان عنوان می کنند جهت تایید این مسئله نیاز به آزمایشات بیشتری است.

واژه های کلیدی: تغذیه | محققان | سبزیجات | سبزیجات | تغذیه سالم | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs